Oudega, 16-04-16

Nadat Kije het Sport predikaat Mennen behaalt heeft met Pieter aan de leidsels, pakt nu Nadia Den Hollander het weer op onder het zadel, en met succes!! Bijna Z-2 Startgerechtigd!!

208.5 en 2015 pnt.
Een 1e en 2e prijs in de Z-Dressuur!!