Bed & Box, men- en ruiterpaden Súdwest Fryslân!

Nieuw!!

 

U hebt tevens de mogelijkheid  bij ons enkele stallen voor 1 of 2 dagen, te reserveren voor:

Dagje weg met paard en wagen in de omgeving van Sud-West Friesland, of genieten van een paar dagen er uit!!!

Bij ons kunt u uw paard in onze boerderij stallen, er wordt door ons uitgemest en gevoerd!!

 

De routes voeren langs verschillende cultuurhistorische elementen. Ook wordt een stukje landschappelijke cultuur bewaakt. Immers in het gebied liggen enkele cultuurhistorische elementen, zoals het Menno Simonspad met het gerealiseerde Menno Simonsmonument, een (nog te ontsluiten) oude begraafplaats met kelder te Engwier, een kerk en molen te Cornwerd, terwijl de Aldfaers erfroute en Slachte binnen handbereik liggen. Ook een bezoek aan het monumentaal stadscentrum van Bolsward behoort tot de mogelijkheden. De historische wandelroute Penjumer Gouden Halsbân is onlangs ontsloten door de aanleg van een heechhout (voetgangersbrug). Deze historische route om Pingjum zal deels toegankelijk voor ruiters en menners worden gemaakt.

 

Voor info:

Stal de Noeste Hoeve
Pieter en Tiety Okkema
G.Japiksweg 20
8748 CM Witmarsum

Tel. +31 (0)517 532358