Eerste locatiekeuring Stal de Mersken

” EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK”

09-03-21

Zojuist is de eerste 3-jarige merrie van Rommert 498 op de keuring voorgesteld en Ster verklaard!!!!

Naam merrie: Grytsje fan ‘e Oasterein

v. Rommert 498 x M. Welmoed fan’ Oasterein x MV Gjalt 426

Fokker/Eig. : Mevr. Tj. Langhout-Bos, Wjelsryp