FRANKA FAN ‘E SJONGEDYK BEHAALD RUIMSCHOOTS HET SPORTPREDIKAAT.

FRANKA FAN ‘E SJONGEDYK STAMBOEK KROON + SPORT

 28-05-2016
Afgelopen zaterdag, 28-05-16  een mooie  afsluiter voor Franka fan é Sjongedijk ( Gjalt x Brandus)
 Ze behaalde twee beste  winstpnt  in Oudega en behaalde hierdoor ruimschoots het sportpredikaat. Tevens is Franka  nu definitief kroon en Sport!