LIESKE FAN ‘E WELLE STAMBOEK IS “PREFERENT”

28-11-2016

  • Lieske fan é Welle is Preferent!! V. Jasper 366 X Oege 267 X Naen 264
  • Stam 70
  • Fokzekere merrielijn !!

Hoogste ideaal:

“Preferent” is het hoogste ideaal voor ons als  fokker,s  en voor de fokkerij een aanwijzing voor fokzekerheid. V

Het predicaat preferent in combinatie met ster heeft voor ons grote waarde. Immers ster betekent een waarborg voor een goede maat, afwezigheid van gebreken, acceptabel type en redelijke beweging.

Door de sterverklaring van:

GEARTSJE VAN DE NOESTE HOEVE v. Norbert 444 v. Kroon
JANNA L. VAN DE NOESTE HOEVE v. Tsjalle 454 v. Kroon
RICK VAN DE NOESTE HOEVE v.Norbert 444 Ster *
VORST VAN DE NOESTE HOEVE v. Tsjalle 454 Ster