Rommert veulen: Lisa W 1E Premie op Fokdag Ta it Bihâld

De keuring in Garijp leverde voor het luxe veulen “Lisa WAH”  van de Fam. Hoekstra een 1e premie op , en tevens kreeg ze een uitnodiging voor het kampioenschap