Zondag, 08-05-2016 –  Manege ’t Spant

Pieter startte :   Lotte, Karsten fan Bloemhof en Franka fan é Sjongedijk in Franekerin de Z klasse.

 

Uitslagen: Franka: 170-183 (Totaal Score  9 winstpnt in de Z)

Uitslagen: Karsten:  186,5-182 (Totaal 5 Winstpnt in de Z)

Uitslagen: Lotte : 191-181 (3E prijs) (Totaal 6 Winstpnt in de Z)

Heel  tevreden na een druk weekje met 2 concoursen achter de rug,

Lotte

Lotte