Trotse Familie

Lisanne met Pake Pieter

Trotse familie

Ymte met Pake Jan Eppinga

Ela met heit

Als de animo voor de aangespannen sport onder de jeugdigen blijft borrelen zoals het afgelopen weekend deed dan zit het voor de toekomst wel goed. Een prachtige jeugdrubriek voor jongeren tot en met zestien jaar sierde het middagprogramma van de fokdag. De 7 -jarige Lisanne Okkema zat bij Pake Pieter op de kar .