NIEUWS IMPRESSIE Concours GRONINGEN DRENTHE COMBINATIE IN ASSEN

13-08-16.

Voor uitslagen: Het fries Tuigpaard.